Adószám: 18039977-1-05    
Törvényszék: 10 Egri Törvényszék
Bejegyző határozat száma: 15 PK 173   /2010/3
Nyilvántartási szám: 10/03/64193

 

Regionális Egészségügyért Alapítvány

3300 Eger, Hevesy Sándor út 27

Közhasznúsági melléklet

2018.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Daganatos betegek és családtagjai számára tájékoztató, ismeretterjesztő előadások tartása. Testi-lelki gyógyulásuk folyamatának elősegítése Simonton módszerrel és klubfoglalkozásokkal. Tevékenységünk lényege, hogy 3 szinten: egyéni, csoportos és közösségi formában ismereteket és segítő közösséget biztosítunk az érintettek számára, hogy eredményesebb lehessen a gyógyulásuk.

Életmód tábort rendeztünk a daganatos betegek számára, ahol intenzív bentlakásos formában kaptak ismereteket és módszereket, hogy minél rövidebb idő alatt illeszkedhessenek vissza az egészségesek világába.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Daganatos betegek és cs.tagjai számára tájékoztat

Közhasznú tevékenység megnevezése: Daganatos betegek és cs.tagjai számára tájékoztat    
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011 évi CLXXV tv.  
Közhasznú tevékenység célcsoportja: Heves és BAZ megye daganatos betegek és a megbetegedéssel veszélyeztetettek köre  
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 710  

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A Simonton képzést végzettek körében kutatásokat folytattunk, tesztek és kérdőívek segítségével, melyek igazolták a betegek életminőségének javulását. A foglalkozásainkon résztvevők kérdőívet töltöttek ki, melyek bizonyították, hogy bővültek az egészségük megőrzésére vonatkozó ismereteik. A képzéseinken résztvevők száma növekedett. Továbbra is kapcsolatban állunk olyan alapítványokkal, civil szervezetekkel amelyek célcsoportja hasonló a Alapítványunk célcsoportjával. Így kívánjunk segíteni az erre rászoruló betegeknek, érdeklődőknek.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak    
Magán személyektől 293 547  
Cégektől 0 494  
Pályázatokon elnyert támogatások 505 200  
Összesen: 798 1 241  

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak    
Nincs kifizetés 0 0  
Összesen: 0 0  

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak    
B. Éves összes bevétel 798 1 461  
ebből:      
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 205 200  
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0  
E. Normatív támogatás 0 0  
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0  
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 593 1 261  
H. Összes ráfordítás (kiadás) 791 1 189  
ebből:      
I. Személyi jellegű kiadás 25 311  
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 791 1 189  
K. Adózott eredmény 7 272  
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 25 35  

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése    
  Igen Nem  
Erőforrás-ellátottság mutatói      
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X    
(két évi bevétel átlaga)      
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X    
(két év egybeszámított adózott eredménye)      
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]   X  
(személyi jellegű ráfordítások aránya)      
Társadalmi támogatottság mutatói      
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X    
(szja 1% a korrigált árbevételhez)      
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X    
(közhasznú ráfordítások aránya)      
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X    
(közérdekű önkéntesek száma)      

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Egyik fő tevékenységünk a 2018.október 08-13-ig megtartott intenzív életmód tábor, melyen 22 fő vett részt. A tábort a korábbi helyszínen, a Pintér-tanyán Erdőtelken tartottuk. A tábor célja az öngyógyító erők mozgósítása, a gyógyulás akadályának leküzdése különböző módszerekkel. Képessé tenni a résztvevőket az egészségük és az állapotuk megőrzésére, és érzékennyé tenni a test jelzésein túl a tudattalan üzenetekre is. Gazdag és sokrétű programot készítettünk a résztvevőknek, többek között: gyógytorna, örömtánc, meditáció, relaxálás, családállítás, zene-, mese terápia. stb. Hasznos előadásokat is hallgathattak különféle szakterületű orvosok és lelkész segítségével.

Író-olvasó találkozókon az ország több városában és településén találkoztunk a gyógyulni vágyókkal a „Falevelek” című könyvünk bemutatóin: a könyvben, daganatból gyógyult gondozottaink írásait tapasztalatait gyűjtöttük össze.

Célja: Széles körben közzétenni a gyógyulás lehetőségét és útjait.

Ismeretterjesztő és motiváló előadások iskolákban14-18 éves korosztálynak.

Célja: figyelemfelhívás a betegségmegelőzés, mozgás, egészséges életmód témákban.

Hála fát ültettünk Bükkszentkereszten a Mária kövek közelében, ez a gyógyulóink kedves és rendszeres gyülekező- és kiránduló helye.

Civil együttműködés keretében több alkalommal vettünk részt információs sátoros kitelepüléseken és szűrővizsgálatokon.

Ezeken túl Miskolcon és Egerben heti rendszerességgel folynak a Simonton tréningek és a klubfoglalkozások.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. NEA-TF-18-M-0244

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-18-M-0244      
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma    
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X  
  önkormányzati költségvetés    
  nemzetközi forrás    
  más gazdálkodó    
Támogatás időtartama: 2018 év    
Támogatás összege  (1000HUF)   200  
  -ebből a tárgyévre jutó összeg: 200  
  -tárgyévben felhasznált összeg: 200  
  -tárgyévben folyósított összeg: 200  
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő    
  vissza nem térítendő X  
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:    
  Dologi: 200  
  Felhalmozási: 0  
  Összesen: 200  

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

NEA által kiírt működési pályázatunkra a korábbi évekhez hasonlóan csak a kért összeg töredéke érkezett. Az átutalt összeget a működésünk során keletkezett költségek rendezésére használtuk fel.Terembérleti díjat fizettünk, a honlapunk fenntartásának költségeit fedeztük. Arculatteremtő, PR kommunikációnkat segítő eszközöket szereztünk be, továbbá nyomdai és postai szolgáltatások kiegyenlítésére fordítottuk a kapott összeget.

 

REGEA_Közhasznúsági_Melléklet 2016

REGEA Közhasznúsági Melléklet (2014)
letöltése