Törvényszék:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

18039977-1-05

10 Egri Törvényszék

15 PK 173 /2010/3

10/03/64193

Regionális Egészségügyért Alapítvány

3300 Eger, Hevesy Sándor út 27

Közhasznúsági melléklet

2017.

Oldal: 2

 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Daganatos betegek és családtagjai számára tájékoztató, ismeretterjesztő előadások tartása. Testi-lelki

gyógyulásuk folyamatának elősegítése Simonton módszerrel és klubfoglalkozásokkal. Tevékenységünk

lényege, hogy 3 szinte: egyéni, csoportos és közösségi formában ismereteket és segítő közösséget biztosítunk

az érintettek számára, hogy eredményesebb lehessen a gyógyulásuk.

Életmód tábort rendeztünk a daganatos betegek számára, ahol intenzív bentlakásos formában kaptak

ismereteket és módszereket, hogy minél rövidebb idő alatt illeszkedhessenek vissza az egészségesek világába.

 1. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Daganatos betegek és családtagjai számára tájékoz.

Közhasznú tevékenység megnevezése: Daganatos betegek és családtagjai számára tájékoz.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,

jogszabályhely:

CLXXV tv.

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Heves és BAZ megye daganatos betegek és

veszélyeztetett

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 510

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A Simonton képzést végzettek körében kutatásokat folytattunk, tesztek és kérdőívek segítségével, melyek

igazolták a betegek életminőségének javulását. A foglalkozásainkon résztvevők kérdőívet töltöttek ki, melyek

bizonyították, hogy bővültek az egészségük megörzésére vonatkozó ismereteik. A képzéseinken résztvevők

száma növekedett. Továbbra is kapcsolatban állunk olyan alapítványokkal, szervezetekkel amelyek

célcsoportja hasonló a Alapítványunk célcsoportával. Így kívánjunk segíteni az erre rászoruló betegeknek,

érdeklődőknek.

 1. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Magán személyektől 234 293

Cégektől 141 0

Pályázatokon elnyert támogatások 286 505

Összesen: 661 798

 1. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Nincs kifizetés 0 0

Összesen: 0 0

 1. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Regionális Egészségügyért Alapítvány Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]

Oldal: 3

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

 1. Éves összes bevétel 662 798

ebből:

 1. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

0 205

 1. Közszolgáltatási bevétel 0 0
 2. Normatív támogatás 0 0
 3. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott

támogatás

0 0

 1. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 662 593
 2. Összes ráfordítás (kiadás) 664 791

ebből:

 1. Személyi jellegű kiadás 38 25
 2. Közhasznú tevékenység ráfordításai 664 791
 3. Tárgyévi eredmény -2 7
 4. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.

trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

 1. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató

teljesítése

Igen Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 730

(két évi bevétel átlaga)

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 5

(két év egybeszámított adózott eredménye)

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.04

(személyi jellegű ráfordítások aránya)

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.16

(szja 1% a korrigált árbevételhez)

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00

(közhasznú ráfordítások aránya)

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

(közérdekű önkéntesek száma)

 1. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Egyik fő tevékenységünk a 2017.10.0-14-ig megtartott intenzív életmód tábor, melyen 20 fő vett részt. A

tábort a korábbi helyszínen, a Pintér-tanyán Erdőtelken tartottuk. A tábor célja a félelem-mint a gyógyulás

akadályának-feldolgozása különböző módszerekkel. Képessé tenni a résztvevőket az egészségük és az

állapotuk megőrzésére, és érzékennyé tenni a test jelzésein túl a tudattalan üzenetekre is. Gazdag és sokrétű

programot készítettünk a résztvevőknek, többek között: gyógytorna, örömtánc, meditáció, relaxálás, zene-,

Regionális Egészségügyért Alapítvány Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]

Oldal: 4

mese terápia. stb. Hasznos előadásokat is hallgathattak különféle szakterületű orvosok és lelkész segítségével.

Életfákat ültettünk a BAZ Megyei Kórházban és Egerben a REGEA Ligetben.

Folynak az előmunkálatok a Bükkszentkereszti “Hála park” kialakításával kapcsolatban.

Szakmai elismertségünk 2017-ben a Magyar Onkopszichológiai Társaság Országos Kongresszusán is

elhangzott.

Ebben az évben az Alapítványunk szakmai vezetője Fodorné Vincze Anna a tevékenységéért megkapta a

Richter Gedeon “Arany anyu” díját

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Önkormányzati támogatás

Támogatási program elnevezése: Önkormányzati támogatás

Támogató megnevezése: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017 év

Támogatás összege (1000HUF) 50

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 50

-tárgyévben felhasznált összeg: 50

-tárgyévben folyósított összeg: 50

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 50

Felhalmozási:

Összesen: 50

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Működésünk fedezetét szolgálta a kapott támogatás, melynek összege csak kis része volt a kért összegnek. A

támogatás összegéből részben fedezni tudtuk a kreatív körökhöz szükséges szakmai anyagok nyomtatását,

nyomda költségét, a pályázat elszámolásával kapcsolatos könyvelői/ számviteli szolgáltatás díját. Szintén

hozzájárultunk a vezető önkénteseink számára szervezett “Csuda csapat” belső továbbképzéséhez, melyet 6

órában bonyolítottunk le.

A programjainkról beszámolókat, képeket tettünk közzé a honlapunkon (http://regea.hu/) és a Facebook

oldalainkon.

7.2.2. NEA-TF-14-M-0887 pályázat

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-14-M-0887 pályázat

Támogató megnevezése: NEA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Regionális Egészségügyért Alapítvány Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]

Oldal: 5

Támogatás időtartama: 2017-es év

Támogatás összege (1000HUF) 250

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 250

-tárgyévben felhasznált összeg: 250

-tárgyévben folyósított összeg: 250

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 25

Dologi: 225

Felhalmozási:

Összesen: 250

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

NEA által kiírt működési pályázatunkra a korábbi évekhez hasonlóan csak a kért összeg töredéke érkezett. Az

átutalt összeget a működésünk során keletkezett költségek rendezésére használtuk fel.Terembérleti díjat

fizettünk, a honlapunk fenntartásának költségeit fedeztük. Arculatteremtő, PR kommunikációnkat segítő

eszközöket szereztünk be, továbbá nyomdai és postai szolgáltatások kiegyenlítésére fordítottuk a kapott

összeget.

Regionális Egészségügyért Alapítvány Közhasznúsági melléklet

[EsBo program

 

 

 

 

 

 

 

 

Adószám:

Törvényszék:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

18039977-1-05

10 Egri Törvényszék

15 PK 173 /2010/3

10/03/64193

Regionális Egészségügyért Alapítvány

3300 Eger, Hevesy Sándor út 27

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása

a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

(5. melléklet)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. – 2017. december 31.

Eger, 2018. január 31.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Regionális Egészségügyért Alapítvány Oldal: 2

Adószám:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

18039977-1-05

15 PK 173 /2010/3

10/03/64193

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (5. melléklet)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. – 2017. december 31.

1000HUF

Alaptevékenység

Előző év Tárgyév

Vállalkozási tevékenység

Előző év Tárgyév

Összesen

Előző év Tárgyév

 1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0
 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0
 3. Egyéb bevételek 662 798 0 0 662 798

ebből: – tagdíj 0 0 0 0 0 0

– alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0

– támogatások 662 798 0 0 662 798

– adományok 0 0 0 0 0 0

 1. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0
 2. Összes bevétel (1+-2+3+4) 662 798 0 0 662 798

ebből: – közhasznú tevékenység bevételei 662 798 0 0 662 798

 1. Anyagjellegű ráfordítások 63 181 0 0 63 181
 2. Személyi jellegű ráfordítások 38 25 0 0 38 25

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 0 0

 1. Értékcsökkenési leírás 0 4 0 0 0 4
 2. Egyéb ráfordítások 539 554 0 0 539 554
 3. Pénzügyi műveletek ráfordításai 24 27 0 0 24 27
 4. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 664 791 0 0 664 791

ebből: – közhasznú tevékenység ráfordításai 664 791 0 0 664 791

 1. Adózás előtti eredmény (A-B) -2 7 0 0 -2 7
 2. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0
 3. Tárgyévi eredmény (C-10) -2 7 0 0 -2 7

Tájékoztató adatok

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Regionális Egészségügyért Alapítvány Oldal: 3

Adószám:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

18039977-1-05

15 PK 173 /2010/3

10/03/64193

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (5. melléklet)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. – 2017. december 31.

1000HUF

Alaptevékenység

Előző év Tárgyév

Vállalkozási tevékenység

Előző év Tárgyév

Összesen

Előző év Tárgyév

 1. Központi költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0

ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0

 1. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 30 50 0 0 30 50

ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0

 1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott

támogatás

0 0 0 0 0 0

 1. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől

származó támogatás

0 0 0 0 0 0

 1. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

0 205 0 0 0 205

 1. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo progr